SheEO Series 2074! शिईओ सिरिज २०७४!

For Fresh, Female Entrepreneurs
उध्यमी महिलाहरुका लागी

In a society which does not encourage women to take chances and risks, #MakerKT wants to equip female entrepreneurs with practical skills required to make their ventures more successful in a resource-strapped city like Kathmandu. #MakerKT regularly conducts DIY workshops with women to get them to use more tools, be more independent and empowered by their abilities. In the spirit of independence and self-reliance, we are offering a month-long series of workshops this Mangsir focussed on entrepreneurship for women this Mangsir called “#MakerKT’s SheEO Series: For Fresh, Female Entrepreneurs”. Through these workshops, we want to boost the entrepreneurial potential of women whether their business is at the ideation phase, seed phase or expansion phase. This workshop series was made possible with funding from the Global India Fund.

This workshop series is only open to those who identify as a ‘keti’. Members from the LBTIQ community are welcome.

There are eight workshops in total. Please click on the links provided to register for the workshops of your choice. Every workshop has to be registered for individually.

– Building Great Customer Relationships : Nov. 19th, Afternoon
https://goo.gl/forms/GC7Xa0n5ZG2GBlu53
– Kickstart Your Business : Nov. 21 & 23,  Morning
https://goo.gl/forms/IW2C5HMlcyK5ONCk2
– Acing Your Business Pitch : Nov. 28 & 30, Morning
https://goo.gl/forms/zIr6rAMAAqTdw3912
– Create Your Own Website : Dec. 2 & 3, Morning
https://goo.gl/forms/dTOpIqb7UczKy7Gz2
– Identify Your Brand : Dec 2 & 3, Afternoon
https://goo.gl/forms/PykLSiRg0QdBUudc2
– Successful Digital Marketing : Dec. 9 & 10, Morning
https://goo.gl/forms/SpzCWF3XqR7zSqMr2
– App Making For Dummies : Dec. 9 & 10, Afternoon
https://goo.gl/forms/4biCk2LFbKCFrhhQ2
– Mobile Video Making Made Easy : Dec 12 & 14, Morning
https://goo.gl/forms/xqDzM9EJOCb2HjSP2

All the workshops, except for ‘Building Great Customer Relationships’, are approximately seven hours long and divided into 3.5 hours over two days. Building Great Customer Relationships is 3.5 hours long.

The workshops cost Rs 1000 each, except for ‘Building Great Customer Relationships’ which costs Rs 750.

—————————————————————————————————–

महिलाहरुलाई चुनौतीको सामना गर्न प्रोत्साहन नगरिने हाम्रो समाजमा #MakerKT ले महिलाहरुलाई व्यबहारिक सिप सिकाएर आत्मनिर्ब्भर बन्न मद्दत गर्दै आएको छ । महिलाहरुलाई औजारसँग परिचित गराउने उद्देस्यले औपचारिक रुपमा प्रयोगसाला संचालन गर्दै आएको #MakerKTले सुलभ मौका ल्याएको छ। यस मङ्सिर महिनाभरि #MakerKTले उध्यमी महिलाहरुका लागी ” सि.इ.ओ सिरिज : फोर फ्रेश फिमेल अन्त्रेप्रेनेउर” (SheEO Series : For Fresh, Female Entrepreneurs) नाम अन्तरगत आठ वठा वोर्क्शोपहरु सन्चालन गर्ने छ। यस कार्यक्रमद्वारा महिलाहरुलाई स्वाभलम्बी बन्न सहयोग पुर्याउने आशा हाम्रो छ । यस कार्यक्रमको माध्यमबाट हामी महिला उध्यमीहरुलाई संगठित गराउन चाहन्छौं । आफ्नै व्यवसाय सन्चालन गरिरहेका वा भविष्यमा आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्ने सोच बनाएका महिलाहरुले यस कार्यक्रम अन्तर्गतका कुनै पनि वोर्क्शोपमा सहभागीता जनाउन सक्नुहुनेछ । यो सिरिज ” ग्लोबल ईन्डिया फन्ड” को सहकार्यमा सन्चालन गरिँदैछ ।

यो वोर्क्शोप महिला सहभागिताको लागि मात्र हो | यस वोर्क्शोपमा LBTIQ का सदस्यहरुको सहभागितालाई हामी प्रोत्साहन गर्दछौं ।

यस सिरिज अन्तर्गत आठ वटा वोर्क्शोप रहेका छन्। तपाईंलाई ईच्छा लागेको वर्कशपमा सहभागी हुन तल पेस गरिएको लिङ्कहरुमा गई फारम दर्ता गर्नु होला। हरेक वर्कशपको लागी छुट्टा छुट्टै फारम दर्ता गर्नु पर्छ।

– ग्राहकसँग सुमधुर सम्बन्ध  : मंसिर ३, दिउसो
https://goo.gl/forms/GC7Xa0n5ZG2GBlu53
–  आफ्नो व्यवसायको सुरुवात कसरी गर्ने? : मंसिर ५ र ७, बिहान
https://goo.gl/forms/IW2C5HMlcyK5ONCk2
– व्यवसायिक प्रस्ताव र कथा शैली खतरा बनाउँ : मंसिर १२ र १४, बिहान
https://goo.gl/forms/zIr6rAMAAqTdw3912
– आफ्नो वेवसाईट आफै बनाउनुहोस् : मंसिर १६ र १७, बिहान
https://goo.gl/forms/dTOpIqb7UczKy7Gz2
– आफ्नो ब्रान्डको पहिचान : मंसिर १६ र १७, दिउसो
https://goo.gl/forms/PykLSiRg0QdBUudc2
– सफल डिजिटल मार्केटिङ्ग : मंसिर २३ र २४, बिहान
https://goo.gl/forms/SpzCWF3XqR7zSqMr2
– सहज एप मेकिङ्ग : मंसिर २३ र २४, दिउसो
https://goo.gl/forms/4biCk2LFbKCFrhhQ2
– मोबाइलबाटै सजिलो भिडियो : मंसिरMangsir २६ र २८, बिहान
https://goo.gl/forms/xqDzM9EJOCb2HjSP2

“ग्राहकसँग सुमधुर सम्बन्ध” बाहेक अरु सबै  वोर्क्शोप सात घण्टाको हुनेछ । हरेक सात घण्टाको वोर्क्शोपलाई साढे तीन- साढे तीन घण्टाको दरले दुई दिनमा बाडिएको छ भने “ग्राहकसँग सुमधुर सम्बन्ध” भने समग्रमा साढे तीन घण्टाको हुनेछ ।

“ग्राहकसँग सुमधुर सम्बन्ध ” वोर्क्शोप बाहेक हरेक वोर्क्शोपको लागि शुल्क नगद रु. १००० लाग्नेछ । “ग्राहकसँग सुमधुर सम्बन्ध” वोर्क्शोपको लागि शुल्क नगद रु. ७५० लाग्नेछ ।

1 comment on “SheEO Series 2074! शिईओ सिरिज २०७४!Add yours →

  1. I’m very interested in Business Kickstart workshop but seats are already booked. Can you please somehow manage seat for me??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *